Adwokat Katowice – Bogdan Merker. Rozwód, Podział Majątku.

Jestem adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Ukończyłem studia magisterskie z administracji w systemie prawa europejskiego w Uniwersytecie Opolskim, mam tytuł magistra praw Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyłem studia doktoranckie w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuję się w zagadnieniach prawa rodzinnego.

Proponuję rozpocząć współpracę od umówienia terminu porady. Porada trwa do dwóch godzin i obejmuje przedyskutowanie Państwa problemu i zaproponowanie sposobów jego rozwiązania, z uwzględnieniem Państwa potrzeb odnośnie czasu trwania postepowania i jego koszów. Pierwsza porada nie zobowiązuje do dalszego korzystania z moich usług. Czasami jednak jest dla Państwa wystarczająca do rozwiązania nurtującego problemu. Gdy decydują się Państwo na dalszą współpracę koszt porady jest zaliczany na poczet przyszłego wynagrodzenia.

Moim celem jest zapewnienie sprawnej i szybkiej obsługi. Wszelkie przekazane mi informacje są objęte tajemnicą adwokacką. Prowadząc sprawę kieruję się tylko interesem mojego klienta. Dużą uwagę przykładam do jasnych relacji z klientami. Zakres usług i należne wynagrodzenie ustalamy razem w pisemnej umowie. Akceptuję płatności w ratach, gotówką lub w formie przelewów, wystawiam faktury VAT.

Lubię pomagać ludziom. Większość mojego życia zawodowego była związana ze sprawami rodzinnymi. Zapewniam sprawne działanie i dyskrecję. Wszelkie przekazane mi informacje są objęte tajemnicą adwokacką.

Moją pasją jest żeglarstwo, które połączyłem ze służba instruktorską w harcerskiej drużynie wodnej.

Zapraszam. Bogdan Merker adwokat. Katowice ul. Przemysłowa 10 lok. 209.