Rozwód – Alimenty – Podział majątku

Ze sprawami rozwodowymi zetknąłem się po raz pierwszy gdy rozpocząłem pracę w sądzie w 1998r. Od tego czasu sprawy rodzinne pozostają w kręgu mojego szczególnego zainteresowania zawodowego. Jedenaście lat byłem asystentem sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach w Wydziale Cywilnym Rodzinnym, w którym rozpatrywano sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, uznanie zagranicznych wyroków w sprawach rodzinnych za skuteczne na terenie kraju. Przez moje ręce przeszło kilkadziesiąt tysięcy takich spraw. W Wydziale tym rozpoznawano także apelacje od orzeczeń wydanych przez podległe wydziały rodzinne i nieletnich sądach rejonowych.

Obecnie jestem adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Ukończyłem studia magisterskie z administracji w systemie prawa europejskiego w Uniwersytecie Opolskim, mam tytuł magistra praw Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyłem studia doktoranckie w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuję się w zagadnieniach prawa rodzinnego.

Przez kilkanaście lat, moja praca w sądzie polegała na sprawdzaniu składanych pozwów i apelacji w sprawach rodzinnych,  sporządzaniu projektów orzeczeń – wyroków i postanowień, w tym o zabezpieczeniu roszczeń wraz z ich uzasadnieniami. Sprawdzałem prawidłowość wniesionych środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych jak i apelacji wniesionych od orzeczeń Sądu Okręgowego w Katowicach. Jako kurator reprezentowałem nieobecne strony procesów.

Lubię pomagać ludziom. Większość mojego życia zawodowego była związana ze sprawami rodzinnymi. Zapewniam sprawne działanie i dyskrecję. Wszelkie przekazane mi informacje są objęte tajemnicą adwokacką.

Moją pasją jest żeglarstwo, które połączyłem ze służba instruktorską w harcerskiej drużynie wodnej.