Podział Majątku

Podział majątku jest jedną ze specjalizacji adwokata Bogdana Merkera.O ile kwestie związane z alimentacją wpływają na bieżącą kondycję finansową, o tyle postępowanie związane z podziałem majatku wspólnego w znacznym stopniu zdeterminuje stan posiadania byłych małżonków. Wyrok rozwodowy określa jedynie kwestie winy oraz reguluje obowiązek alimentacyjny względem małoletnich. I o ile byli małżonkowie nie ustanowili wcześniej tzw. rozdzielności majątkowej czeka ich postępowanie sądowe w tym zakresie.

Jako prawnik specjalizuję się w sprawach rodzinnych, rozwodowych oraz w sprawach z zakresu podziału majątku, ponieważ bardzo duża cześć Klientów po zakończeniu sprawy rozwodowej zleca mi prowadzenie postępowania o podział majątku. Adwokat zawsze powienien kierować się interesem klienta, a w sprawach majątkowych interes klienta to majątek klienta. Z doświadczenia wiem, iż bardzo rzadko wśród byłych małżonków występuję porozumienie, które pozwala na szybkie  załatwienie sprawy, na przykład przed notariuszem. Najczęściej sprawa kończy się na wokandzie. Wówczas, o wyniku postępowania będzie decydować, między innymi, sprawność z jaką w tym obszarze porusza się adwokat. Podział majątku wspólnego najczęściej wiąże się z problemem podziału nieruchomości. Ustalenie sposobu podziału, temat spłat oraz wiele innych kwesti będzie musiał rozstrzygać sąd.

Zachęcam do korzystania z moich usług w tym zakresie, zwłaszcza z porad prawnych. Prosze pamiętać, iż wiele spraw można rozwiązać już na wstępnym etapie i z  całą pewności obniży to koszty postępowania. Adwokat może również spełniać rolę mediatora, który ułatwi kontakt z drugą stroną sporu i w wielu przypadkach ułatwi racjonalne wyjście, z pozornie patowej sytuacji.

 Bogdan Merker adwokat, podział majątku. Katowice ul. Przemysłowa 10 lok. 209.