Alimenty

W każdym wyroku rozwodowym, o ile strony posiadają małoletnich na utrzymaniu, sąd rozstrzyga kwestię związaną z alimentacją, czyli obligatoryjnym, przymusowym obowiązkiem dostarczania środków utrzymania na rzecz drugiej osoby. Oczywiście nie trzeba się rozwodzić aby wystąpić do sądu z roszczeniem alimentacyjnym. Obowiązek taki nie obciąża jednynie rodziców względem dzieci lecz także ex małżonków względem siebie, krewnych w linii prostej lub rodzeństwo. W skrajnych przypadkach  może dotyczyć osób w żaden sposób  nie połączonych więzami krwi.

Jako były wieloletni pracownik Wydziału Rodzinnego, Sądu Okręgowego w Katowicach miałem styczność z kilkoma tysiacami spraw związanych z alimentacją. Zdecydowana większość tych spraw dotyczyła obowiązku alimenatcyjnego rodziców względem dzieci. Z praktyki zawodowej wiem, iż kwestie opieki nad małoletnim oraz kwestia wysokosći alimentów budzą wiele emocji i są dla stron żródłem stresu. Z mojej strony, każdemu kto zdecyduje się powierzyć mi prowadzenie sprawy, mogę zagwarantować fachowe poradnictwo, reprezentację procesową oraz bezpieczeństwo w toku postępowania. Jest to bowiem katalog spraw, w których posiadam bardzo bogate doświadczenie i w których specjalizuję się jako adwokat. Alimenty, mogą obciążać lub zwiększać domowy budzet, wydatnie wpływając na kondycję finansową zarówno zobowiązanego jak i uprawnionego.

Do zakresu spraw związanych z alimentami, w których reprezentuję moich Klientów, należą takie sprawy jak:

  • zasądzenia alimentów,
  • podwyższenie alimentów,
  • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • egzekucja alimentów,
  • wygaśnięcie alimentów,

Kompleksowo zajmuje się również, prowadzeniem postępowań w których jeden z rodziców przebywa poza granicami kraju.

Zapraszam do korzystania z moich usług. Bogdan Merker, adwokat, alimenty, Katowice ul. Przemysłowa 10 lok. 209.

Szczegółowo objaśnię  wszystkie aspekty prawne związne z obowiązkiem alimentacyjnym.