Zastępstwo procesowe

Bogdan Merker, Adwokat, zastępstwo procesowe, sprawy rozwodowe, cywilne, karne , administracyjne
Reprezentuję klientów w postępowanich sądowych na każdym etapie  oraz w różnego rodzaju postępowaniach administracyjnych. Od czasu podpisania pełnomocnictwa, które stanowi umocowanie do działania w imieniu klineta, osobiście reprezentuję klienta przed wszystkimi organami oraz intytucjami. Już podczas pierwszego spotkania, jeżeli stan prawny nie wymaga dodatkowej analizy,  precyzyjnie, wraz z klientem,  ustalam wysokość honorarium oraz wyjaśniam jaki zakres moich działań obejmuje umówiona kwota. Wszystkie uzgodnienia w tym zakresie oraz szczegóły dotyczące prowadzonej sprawy zostają potwierdzone poprzez zawarcie pisemnej umowy z klientem.
Jeżeli chodzi o wysokość honorarium  nie jestem w stanie podać jednej uniwersalnej stawki wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii spraw. Uważam, iż każda sprawę należy traktować indywidualnie, w każdej należy wykorzystać  wszystkie dostępne środki prawne, co może generować różny nakład pracy. Jednakże  w zakresie płatności stosuję szereg elastycznych rozwiązań tzn:

-możliwość rozłożenia płatności na dogodną dla klienta ilość rat
-możliwość uzgodnienia terminu płatności według potrzeb i możliwość klienta

Dodatkowo:

-nigdy nie uzależniam podjęcia się sprawy od zapłaty całosci lub częsci honorarium
-każdorazowo, koszt wczesniejszej porady prawnej wliczam jako część honorarium za prowadzenie sprawy