Podział Majątku

Podział majątku można przeprowadzić w sposób skuteczny.Podział majątku wspólnego (dawniej zwanego majątkiem dorobkowym) to najczęściej ostatni etap zamykania i rozliczania związku. Najczęściej następuje po orzeczeniu rozwodu, ustaleniu winy za rozkład pożycia i alimentów.

W sprawie o podział majątku nie ma znaczenia, z jakiego powodu orzeczono rozwód lub separację. Wina za rozkład pożycia nie wpływa na sposób podziału majątku.

Podział majątku może nastąpić tylko po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

Rozdzielność majątkowa następuje na skutek:

  1. Uprawomocnienia się wyroku rozwodowego;
  2. Uprawomocnienia się wyroku o separację;
  3. Ustanowienia przez sąd w drodze odrębnego procesu rozdzielności majątkowej (przymusowy ustrój majątkowy);
  4. W formie aktu notarialnego.

Największą zaletą ustanowienia rozdzielności majątkowej przed notariuszem jest szybkość tego postępowania. Akt można podpisać w zasadzie od ręki. Pewną trudnością jest konieczność uzyskania zgody obu zainteresowanych stron. Dużą wadą jest, że na wyłączenie wspólności ustawowej przed osobami trzecimi (np. przed osobami, wobec których obecny lub były małżonek ma dług) można się powoływać tylko, gdy osoba taka była powiadomiona o zawarciu między małżonkami umowy małżeńskiej oraz znały jej rodzaj. Rozdzielność majątkową przed notariuszem można ustalić tylko na przyszłość.

Zaletą ustalenie rozdzielności majątkowej przez wyrok sądu, jest fakt, że jest on skuteczny wobec wszystkich i nie ma potrzeby wcześniejszego informowania kontrahentów o jej istnieniu.

W trakcie trwania małżeństwa, z ważnych powodów każde z małżonków może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Ważnym powodem może być np. brak zgody małżonka na zawarcie przez drugiego z nich umowy kredytowej, zawarcia umowy leasingu pojazdu potrzebnego na przykład w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przyczynami takimi może być nierozważne zaciąganie długów przez drugiego małżonka, choroba psychiczna uniemożliwiająca prowadzenie rozsądnej gospodarki finansami.

Sądowe orzeczenie rozdzielności majątkowej następuje w drodze wyroku. Wyrok ten może być wydany na wniosek tylko jednego małżonka nawet wbrew woli drugiego z nich.

Przepisy dopuszczają możliwość sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. W tym przypadku możliwym jest uzyskanie rozdzielności z datą wcześniejszą niż długi zaciągnięte przez drugiego małżonka.

PODZIAŁ MAJĄTKU

Jako prawnik specjalizuję się w sprawach z zakresu podziału majątku, ponieważ bardzo duża cześć Klientów po zakończeniu sprawy rozwodowej zleca mi prowadzenie postępowania o podział majątku. Adwokat zawsze powinien kierować się interesem klienta, a w sprawach majątkowych interes klienta to majątek klienta.

Sprawy o podział majątku są najczęściej najważniejszymi sprawami w życiu człowieka. W tym postępowaniu sąd decyduje, komu przyznać mieszkanie. Trudnym procesem jest też etap polegający na ustaleniu, co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaką mają wartość poszczególne składniki i jak je podzielić. Bardzo duże emocje budzą kwestie związane z odpowiedzialnością za długi.

Najczęściej podziału majątku dokonuje się w odrębnym postępowaniu. W niektórych przypadkach możliwy jest jednak podział majątku już w wyroku rozwodowym.

W tym procesie warto skorzystać z fachowej pomocy adwokata, w formie porady prawnej lub zlecenia reprezentacji w postępowaniu.

W mojej praktyce proponuję klientom dwuetapowe postępowanie. W pierwszym etapie próbuję nawiązać kontakt z drugą stroną i zaproponować negocjacje w celu zgodnego podziału majątku. Jeżeli druga strona jest takim postępowaniem zainteresowana to reprezentuję mojego Klienta w negocjacjach. Jeżeli ten etap pozwoli na ustalenie sposobu podziału majątku wspólnego to postępowanie jest szybkie i tańsze.

Jeżeli negocjacje się nie powiodą pozostaje droga sądowa. Wtedy dużą uwagę trzeba zwrócić na wskazanie sądowi, jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego. Duże emocje wywołują również kwestie związane z wyceną składników majątku i wartości poczynionych nakładów. Sporne często bywa, jakie składniki majątkowe weszły w skład majątku wspólnego. Koniecznie trzeba się zastanowić i złożyć wnioski z propozycją, w jaki sposób dokonać podziału.

W przypadku, gdy tylko jedno z małżonków przyczyniło się do powstania całości lub większości majątku wspólnego, sąd może orzec o nierównym podziale majątku.

W mojej praktyce kieruję się tylko dobrem mojego klienta. Szczerze informuję o tym, jak moim zdaniem, potoczy się proces, proponuję rozwiązania, które doprowadzą do jak najszybszego zakończenia postępowania, zwracam przy tym uwagę by nie narażać Klienta na zbędne wydatki.

Zasady współpracy określam w pisemnej umowie. Zależy mi, żeby kwestie sposobu prowadzenia postępowania i rozliczeń były jasne. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest płatność wynagrodzenia na raty. Płatności można dokonywać gotówką i przelewami bankowymi. Płatności są dokumentowane paragonami lub fakturami VAT.

Bogdan Merker adwokat, podział majątku. Katowice ul. Przemysłowa 10 lok. 127.