O Mnie

Jestem adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Ukończyłem studia magisterskie z administracji w systemie prawa europejskiego w Uniwersytecie Opolskim, mam tytuł magistra praw Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyłem studia doktoranckie w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuję się w zagadnieniach prawa rodzinnego.

Zanim zostałem adwokatem, byłem pracownikiem Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydziału XVII Cywilnego Rodzinnego. Wcześniej pracowałem w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, Sądzie Wojewódzkim w Katowicach i Sądzie Rejonowym w Chorzowie.

Ze sprawami rozwodowymi zetknąłem się po raz pierwszy gdy rozpocząłem pracę w sądzie w 1998r. Od tego czasu sprawy rodzinne pozostają w kręgu mojego szczególnego zainteresowania zawodowego. Przez okres  jedenastu lat byłem asystentem sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach w Wydziale Cywilnym Rodzinnym, w którym rozpatrywano sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, uznanie zagranicznych wyroków w sprawach rodzinnych za skuteczne na terenie kraju. Przez moje ręce przeszło kilkadziesiąt tysięcy takich spraw. W Wydziale tym rozpoznawano także apelacje od orzeczeń wydanych przez podległe wydziały rodzinne i nieletnich sądach rejonowych.

Moja praca polegała na sprawdzaniu składanych pozwów i apelacji w sprawach rodzinnych,  sporządzaniu projektów orzeczeń – wyroków i postanowień, w tym o zabezpieczeniu roszczeń wraz z ich uzasadnieniami. Sprawdzałem prawidłowość wniesionych środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych jak i apelacji wniesionych od orzeczeń Sądu Okręgowego w Katowicach. Jako kurator reprezentowałem nieobecne strony procesów.

Obecnie, będąc profesjonalnym pełnomocnikiem, moim celem jest zapewnienie sprawnej i szybkiej obsługi. Wszelkie przekazane mi informacje są objęte tajemnicą adwokacką. Prowadząc sprawę kieruję się tylko interesem mojego klienta. Dużą uwagę przykładam do jasnych relacji z klientami. Zakres usług i należne wynagrodzenie ustalamy razem w pisemnej umowie. Akceptuję płatności w ratach, gotówką lub w formie przelewów, wystawiam faktury VAT.

Współpracę proponuje rozpocząć od umówienia terminu porady. Porada trwa do dwóch godzin i obejmuje przedyskutowanie Państwa problemu i zaproponowanie sposobów jego rozwiązania, z uwzględnieniem Państwa potrzeb odnośnie czasu trwania postepowania i jego koszów. Pierwsza porada nie zobowiązuje do dalszego korzystania z moich usług. Czasami jednak jest dla Państwa wystarczająca do rozwiązania nurtującego problemu. Gdy decydują się Państwo na dalszą współpracę koszt porady jest zaliczany na poczet przyszłego wynagrodzenia.

Lubię pomagać ludziom.  Zapewniam sprawne działanie i dyskrecję, do czego jestem zobowiązany jako adwokat. Katowice, miasta ościenne oraz cała Aglomeracja Śląska to lokalizacaja z której Klienci najczęściej zlecają mi prowadzenie swoich spraw, choć zdarza się również, że reprezentuję Klientów na terenie całego kraju, w tym Klientów stale zamieszkujących poza granicami Polski.

Moją pasją jest żeglarstwo, które połączyłem ze służba instruktorską w harcerskiej drużynie wodnej.

Zapraszam do korzystania z moich usług. Bogdan Merker, adwokat. Katowice ul. Przemysłowa 10 lok. 209.