Szybki rozwód – jak to zrobić?

Sądy od kilku lat działają znacznie wolniej, Covid pogorszył sytuację, ale jest też dobra wiadomość. Każdy sędzia chce wydać jak najwięcej wyroków i zrobić to szybko, bo każdy z sędziów jest rozliczny z ilości załatwionych spraw.

Wyrok rozwodowy wydaje Sąd Okręgowy, od lipca 2021 roku do końca pandemii i przez kolejny rok kalendarzowy wyroki są wydawane jednoosobowo – w tym czasie nie orzekają ławnicy. Rozwód Katowice

Pierwszym krokiem jest dokładne przygotowanie pozwu, w którym nie będzie żadnych błędów. Pozew należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach, trzeci zostawiamy dla siebie.

Trzeba zwrócić uwagę, aby pozwy były podpisane, w treści trzeba podać swoje dane osobowe, w tym PESEL, dane drugiego małżonka, podać czy były próby pojednania, pozasądowego rozwiązania sporu. Koniecznie trzeba dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa (wydany nie później niż na 3 miesiące przed złożeniem pozwu!).

Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci to należy dołączyć ich skrócone akty urodzenia (dla dzieci urodzonych w trakcie małżeństwa). Dla dzieci urodzonych przed zawarciem małżeństwa dołączamy zupełne akty urodzenia.

Należy szczegółowo opisać przebieg związku i udowodnić, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Należy wystrzegać się wzorów z internetu – sędziowie znają je na pamięć. Wygenerowany, skopiowany pozew na ogół nie jest przyjmowany – sąd wzywa o uzupełnienie uzasadnienia przez samodzielnie opisanie podstaw żądania rozwodu. Trzeba też pamiętać, że osoba wnosząca pozew jest przesłuchiwana na rozprawie i powinna zeznawać, tak jak napisała w pozwie, a tego gotowe wzory nie zapewnią.

Najszybciej uzyskamy rozwód za porozumieniem stron, czyli wtedy kiedy małżonkowie oboje chcą tego samego. Najczęściej jest to wyrok bez orzekania o winie (z winy jest szybko, tylko jeżeli winny się przyzna i zaakceptuje tę winę na rozprawie). Jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci to należy wskazać zgodnie jak będą wychowywane, z kim będą mieszkały, jakie ustalono alimenty, czy i jak będą ustalone kontakty – dobrym sposobem jest spisanie porozumienia rodzicielskiego (planu wychowawczego). Rozwód Gliwice

W rozwodzie można także podzielić majątek. Sąd dokona podziału tylko jeżeli nie spowoduje to spowolnienia procesu. Są to więc rzadkie przypadki, ale przy zgodnych żądaniach możliwe. Rozwód Częstochowa

Sąd w przypadku zgodnych stanowisk procesowych może ograniczyć postępowanie dowodowe tylko do przesłuchania małżonków (art. 442 kodeksu postępowania cywilnego https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296).

Jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci sąd najczęściej zleca przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wywiadu środowiskowego, który przeprowadza kurator z sądu rejonowego najbliższego miejsca zamieszkania dzieci. Kurator przesyła bezpośrednio do sądu okręgowego sprawozdanie przed rozprawą. Rozwód Rybnik

Przy dobrze napisanym pozwie, zgodnych stanowiskach stron są realne szanse na wyznaczenie terminu rozprawy w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia pozwu. Wyrok zaś uprawomocnia się obecnie w ciągu 7 dni od jego ogłoszenia. Tani rozwód

W czym może pomóc adwokat?

  • Napisać bezbłędny pozew;
  • Każdy adwokat otrzymuje wezwania i informacje przez internet – co przyspiesza obieg informacji. Sąd może także wezwać strony na rozprawę telefonicznie za pośrednictwem adwokata;
  • Z mojego doświadczenia wynika, że zaufanie sędziów do pracy adwokata powoduje, że wyznaczają szybciej terminy rozpraw, często zdarza się, że takie rozprawy są wyznaczane na dodatkowe, wcześniejsze godziny przed zwyczajową godziną 9.00.

W okresie pandemii możliwe jest przeprowadzenie rozprawy zdalnie. Kancelaria zapewnia wirtualną salę rozpraw dla stron postępowania i świadków.

Z powodu Covid czasami udaje się także uzyskać rozwód w formie wymiany pism procesowych z sądem. Dotyczy to głównie spraw gdzie obie strony są reprezentowane przez adwokatów. Wyrok jest wtedy wydawany na posiedzeniu niejawnym (bez udziału małżonków) a sam wyrok jest doręczany pocztą.

Ważne!

Prawie każdemu zależy na szybkim rozwodzie. Trzeba jednak pamiętać, że to może być najważniejsza sprawa w życiu. Orzeczenie o winie może mieć skutki do końca Państwa życia. Ważne aby przeanalizować swoją sytuację, upewnić się, że szybki rozwód za porozumieniem stron jest faktycznie korzystny. Czasami trzeba walczyć o winę, alimenty na siebie, negocjować warunki podziału majątku. Wtedy szybko nie znaczy dobrze. Czasami dłuższy rozwód, który pozwoli na wynegocjowanie spraw majątkowych jest tańszy niż prowadzenie dodatkowych spraw o rozdzielność i podział majątku. Nawet dłuższa sprawa o rozwód jest prawie zawsze szybsza (a na pewno tańsza) niż szybki rozwód i kolejna spawa o podział majątku.

Warto też, już w czasie składania pozwu o rozwód, ustalić jak mają wyglądać kontakty z dziećmi, przetestować je w praktyce. To pozwoli na podjęcie racjonalnej decyzji o zakresie kontaktów w wyroku rozwodowym. Z mojej praktyki wynika, że osoby, które nie przetestowały kontaktów przed rozwodem często występują po rozwodzie do sądów rejonowych o zmianę wyroków rozwodowych w części dotyczącej kontaktów.

Pozostaję do Państwa dyspozycji.

Możemy zacząć naszą współpracę od jednorazowej porady prawnej, w trakcie której ustalimy najlepszy sposób postępowania z uwzględnieniem wszystkich interesów mojego Klienta, w tym czasu i kosztów postępowań.

Najczęściej reprezentuję Klientów przed Sądami Okręgowymi w Katowicach, Gliwicach, Częstochowie, Rybniku, Krakowie, Opolu. Występuję też przed Sądami w okolicznych województwach, w razie potrzeby także przed Sądami w Warszawie.

adwokat Bogdan Merker

telefon 603-315-497

https://adwokatzkatowic.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *